Kuijpers Instruments Groesbeek
Bredeweg 48
6562 DG Groesbeek

Infoblad nr. KIG-930-10-8-6-5Drevel

Art. nr. KIG-930-10-8-6-5

Classificatie:

Het instrument voldoet aan de CE- markering voor Medische Hulpmiddelen, klasse 1.
Waarvoor is het instrument te gebruiken.

De drevel dient om materiaal (zoals bijvoorbeeld botweefsel, schroeven en pennen) op zijn plaats te tikken. Het heeft een gekartelde ronde schacht.


Info /levering/vrijgave

De fabrikant levert een product dat is voorzien van een artikel nummer van de firma. Het product is bij de uitgangscontrole gecontroleerd op scherpte, afwerking, doelmatigheid. De gegevens worden vastgelegd, zoals materiaalkeuze, lot nr., artikel nummer en CE nr.. Het product wordt verpakt en meegeleverd wordt dan sterilisatie gegevens en bij levering is het product vrijgegeven.

De gebruiker

De gebruiker dient bij het innemen/ontvangen van het product een visuele controle uit te voeren. De gebruiker dient na een visuele controle de leverancier, indien mogelijk, kenbaar te maken of het product is goed bevonden. De gebruiker dient bij onvoldoende functioneren of bij gebreken, na of tijdens het gebruik, contact op te nemen met de fabrikant die dan op het product een controle uitvoert en zo nodig maatregelen neemt.


Vóór het eerste gebruik.

Het instrument wordt gedesinfecteerd geleverd. Als eerste stap is het gedesinfecteerd met Allclean vlgs. VAH en Europeese normen. U dient voor het gebruik de verpakking te verwijderen en visueel te controleren op gebreken of beschadigingen. U dient als laatste stap de “high-level desinfectie/sterilisatie uit te voeren in de door U gewenste verpakking om direct klaar te maken voor chirurgisch gebruik.

Bij elk verder gebruik.

Het instrument dient bij elk verder gebruik te worden gecontroleerd op beschadigingen, gebreken of slijtage; met name van het slagkopje en de karteling van de kopse kant. De drevel moet recht zijn, en de karteling van de kopse kant moet intact zijn.

Na het gebruik.

De drevel mag machinaal worden gereinigd. Tevoren moet worden gecontroleerd of de karteling van de kopse zijde goed schoon is, en er geen weefsel of ander materiaal tussen de karteling blijft zitten.Aanwijzingen voor het onderhoud.

De drevel vergt geen speciaal onderhoud. Beschadigingen van het slagkopje en van de karteling kunnen door de fabrikant worden hersteld..

Wat te doen bij klachten.

Indien het instrument niet (meer) voldoet aan de eisen, of bij gebreken of beschadigingen, dient contact te worden opgenomen met de fabrikant

Technische gegevens.

Materiaal RVS 316
Diameter heft 12mm zeskant
Diameter schacht rond 10 mm.
Lengte 200 mm.
Lengte schacht 100 mm.