Kuijpers Instruments Groesbeek
Bredeweg 48
6562 DG Groesbeek

Gebruiksaanwijzing nr. KIG-852-MAKCharles needle houder kort

Art. nr. KIG-852-MAK

Classificatie:

Het instrument voldoet aan de CE- markering voor Medische Hulpmiddelen, klasse 1.
Waarvoor is het instrument te gebruiken.

Op de charlesneedle-houder kan een charlesneedle (KIG-860-0,7) worden geplaatst. Daarmee kan, met behulp van de doseeropening in de houder, gedoseerd vloeistof uit de oogbol worden gelaten.


Info /levering/vrijgave

De fabrikant levert een product dat is voorzien van een artikel nummer van de firma. Het product is bij de uitgangscontrole gecontroleerd op scherpte, afwerking, doelmatigheid. De gegevens worden vastgelegd, zoals materiaalkeuze, lot nr., artikel nummer en CE nr.. Het product wordt verpakt en meegeleverd wordt dan sterilisatie gegevens en bij levering is het product vrijgegeven.

De gebruiker

De gebruiker dient bij het innemen/ontvangen van het product een visuele controle uit te voeren. De gebruiker dient na een visuele controle de leverancier, indien mogelijk, kenbaar te maken of het product is goed bevonden. De gebruiker dient bij onvoldoende functioneren of bij gebreken, na of tijdens het gebruik, contact op te nemen met de fabrikant die dan op het product een controle uitvoert en zo nodig maatregelen neemt.


Vóór het eerste gebruik.

Het instrument wordt gedesinfecteerd geleverd. Als eerste stap is het gedesinfecteerd met Allclean vlgs. VAH en Europeese normen. U dient voor het gebruik de verpakking te verwijderen en visueel te controleren op gebreken of beschadigingen, U dient als laatste stap de “high-level" desinfectie/sterilisatie uit te voeren in de door U gewenste verpakking om direct klaar te maken voor chirurgisch gebruik.

Bij elk verder gebruik.

Het instrument dient bij elk verder gebruik te worden gecontroleerd op goede werking, beschadigingen, gebreken of slijtage. Tevens dient te worden gecontroleerd of er verstoppingen aanwezig zijn in de kanalen.

Tijdens het gebruik
Tijdens het gebruik dient regelmatig te worden gecontroleerd of er geen verstoppingen optreden. Regelmatig doorspoelen (met bv. aquadest) is aan te bevelen.

Na het gebruik

De houder mag machinaal worden gereinigd.Aanwijzingen voor het onderhoud.

De houder vergt geen speciaal onderhoud. De LL-vatting kan bij slijtage of beschadiging door de fabrikant worden vervangen.

Wat te doen bij klachten.

Indien het instrument niet (meer) voldoet aan de eisen, of bij gebreken of beschadigingen dient contact te worden opgenomen met de fabrikant.

Technische gegevens.

Materiaal RVS
Aansluiting voor naalden is LL.
Aspiratie zijde is Luer aansluiting
Diameter houder 7mm
Totale lengte ca. 85 mm