Kuijpers Instruments Groesbeek
Bredeweg 48
6562 DG Groesbeek

Gebruiksaanwijzing nr. KIG-700HV Knoop pincet

Art. nr. KIG-700

Classificatie:

Het instrument voldoet aan de CE- markering voor Medische Hulpmiddelen, klasse 1.
Waarvoor is het instrument te gebruiken.

Het pincet is te gebruiken bij operaties of ingrepen aan het oog. Men kan er kleine/dunne hechtingen mee pakken. Het is ook geschikt om er dunne of kleine stukjes weefsel mee te pakken.


Info /levering/vrijgave

De fabrikant levert een product dat is voorzien van een artikel nummer van de firma. Het product is bij de uitgangscontrole gecontroleerd op scherpte, afwerking, doelmatigheid. De gegevens worden vastgelegd, zoals materiaalkeuze, lot nr., artikel nummer en CE nr.. Het product wordt verpakt en meegeleverd wordt dan sterilisatie gegevens en bij levering is het product vrijgegeven.

De gebruiker

De gebruiker dient bij het innemen/ontvangen van het product een visuele controle uit te voeren. De gebruiker dient na een visuele controle de leverancier, indien mogelijk, kenbaar te maken of het product is goed bevonden. De gebruiker dient bij onvoldoende functioneren of bij gebreken, na of tijdens het gebruik, contact op te nemen met de fabrikant die dan op het product een controle uitvoert en zo nodig maatregelen neemt.


Vóór het eerste gebruik.

Het instrument wordt gedesinfecteerd geleverd. Als eerste stap is het gedesinfecteerd met Allclean vlgs. VAH en Europeese normen. U dient voor het gebruik de verpakking te verwijderen en visueel te controleren op gebreken of beschadigingen, U dient als laatste stap de “high-level" desinfectie/sterilisatie uit te voeren in de door U gewenste verpakking om direct klaar te maken voor chirurgisch gebruik.

Tijdens het gebruik.

Men dient er rekening mee te houden dat de puntjes scherp zijn, dus omzichtig wegleggen tijdens het gebruik.

Na het gebruik

Het pincet mag machinaal worden gereinigd en gedesinfecteerd. Tijdens de desinfectie dient men er op te letten dat de puntjes gefixeerd liggen in de desinfector om beschadiging te voorkomen.Aanwijzingen voor het onderhoud.

Het instrument vergt geen onderhoud, het kan echter wel worden gerepareerd

Wat te doen bij klachten.

Dan dient contact te worden opgenomen met de leverancier, of ter reparatie te worden aangeboden aan de leverancier.

Technische gegevens.

Materiaal : rvst.
Lengte ± 110 mm