Kuijpers Instruments Groesbeek
Bredeweg 48
6562 DG Groesbeek

Gebruiksaanwijzing nr. KIG-559Trepaan houder

Art. nr. KIG-559

Classificatie:

Het instrument voldoet aan de CE- markering voor Medische Hulpmiddelen, klasse 1.
Waarvoor is het instrument te gebruiken.

Deze trepaan houder wordt gebruikt voor het uitsnijden van een cornea transplantaat. Het zwarte onderblokje dient regelmatig vernieuwd te worden i.v.m. het slijten door het trepaan mes.


Info /levering/vrijgave

De fabrikant levert een product dat is voorzien van een artikel nummer van de firma. Het product is bij de uitgangscontrole gecontroleerd op scherpte, afwerking, doelmatigheid. De gegevens worden vastgelegd, zoals materiaalkeuze, lot nr., artikel nummer en CE nr.. Het product wordt verpakt en meegeleverd wordt dan sterilisatie gegevens en bij levering is het product vrijgegeven.

De gebruiker

De gebruiker dient bij het innemen/ontvangen van het product een visuele controle uit te voeren. De gebruiker dient na een visuele controle de leverancier, indien mogelijk, kenbaar te maken of het product is goed bevonden. De gebruiker dient bij onvoldoende functioneren of bij gebreken, na of tijdens het gebruik, contact op te nemen met de fabrikant die dan op het product een controle uitvoert en zo nodig maatregelen neemt.


Vóór het eerste gebruik.

Het instrument wordt gedesinfecteerd geleverd. Als eerste stap is het gedesinfecteerd met Allclean vlgs. VAH en Europeese normen. U dient voor het gebruik de verpakking te verwijderen en visueel te controleren op gebreken of beschadigingen, U dient als laatste stap de “high-level" desinfectie/sterilisatie uit te voeren in de door U gewenste verpakking om direct klaar te maken voor chirurgisch gebruik.

Bij elk verder gebruik.

Het instrument dient telkens na elk gebruik te worden gecontroleerd op beschadiging.

Na het gebruik.

Het instrument en het bijbehorende blokje mogen machinaal worden gedesinfecteerd. Het dient wel uit elkaar worden te genomen.Aanwijzingen voor het onderhoud.

Indien het instrument beschadigd is kan het nog worden gerepareerd.

Wat te doen bij klachten.

Indien het instrument niet meer voldoet aan de eisen kunt U contact opnemen met de fabrikant.

Technische gegevens.

Materiaal r.v.st.
Hoogte 60 mm
Breedte 50 mm
Blokje 34 mm Ø
Hoog 11 mm