Kuijpers Instruments Groesbeek
Bredeweg 48
6562 DG Groesbeek

Gebruiksaanwijzing nr. KIG-548

Laparoscopisch vene haakje

Art. nr. KIG-548

Classificatie:

Het instrument voldoet aan de CE- markering voor Medische Hulpmiddelen, klasse 1.
Waarvoor is het instrument te gebruiken.

Het venehaakje wordt gebruikt bij een operatie aan de baarmoeder, om een vene opzij te houden tijdens de ingreep.


Info /levering/vrijgave

De fabrikant levert een product dat is voorzien van een artikel nummer van de firma. Het product is bij de uitgangscontrole gecontroleerd op scherpte, afwerking, doelmatigheid. De gegevens worden vastgelegd, zoals materiaalkeuze, lot nr., artikel nummer en CE nr.. Het product wordt verpakt en meegeleverd wordt dan sterilisatie gegevens en bij levering is het product vrijgegeven.

De gebruiker

De gebruiker dient bij het innemen/ontvangen van het product een visuele controle uit te voeren. De gebruiker dient na een visuele controle de leverancier, indien mogelijk, kenbaar te maken of het product is goed bevonden. De gebruiker dient bij onvoldoende functioneren of bij gebreken, na of tijdens het gebruik, contact op te nemen met de fabrikant die dan op het product een controle uitvoert en zo nodig maatregelen neemt.


Vóór het eerste gebruik.

Het instrument wordt gedesinfecteerd geleverd. Als eerste stap is het gedesinfecteerd met Allclean vlgs. VAH en Europeese normen. U dient voor het gebruik de verpakking te verwijderen en visueel te controleren op gebreken of beschadigingen, U dient als laatste stap de “high-level" desinfectie/sterilisatie uit te voeren in de door U gewenste verpakking om direct klaar te maken voor chirurgisch gebruik.

Bij elk verder gebruik.

Het instrument dient telkens na elk gebruik te worden gecontroleerd op beschadiging.

Na het gebruik.

Het instrument mag machinaal worden gereinigd/gedesinfecteerd.Aanwijzingen voor het onderhoud.

Indien het instrument beschadigd is kan het nog worden gerepareerd.

Wat te doen bij klachten.

Indien het instrument niet of niet meer voldoet aan de eisen, kunt U contact opnemen met de fabrikant die het aan een nauwkeurige inspectie zal onderwerpen.

Technische gegevens.

Materiaal R.v.st.
Totale lengte 510 mm
Dikte schacht 4 mm
Kan door trocard 12 mm