Kuijpers Instruments Groesbeek
Bredeweg 48
6562 DG Groesbeek

Gebruiksaanwijzing nr. KIG-430Knoop pincet

Art. nr. KIG-430

Classificatie:

Het instrument voldoet aan de CE- markering voor Medische Hulpmiddelen, klasse 1.
Waarvoor is het instrument te gebruiken.

Dit knoop pincet wordt gebruikt bij het hechten, bij oogoperatie. Het model is vlgs Moria. Het is mogelijk gefixeerd in een r.v.st. doosje. Het pincet mag gedesinfecteerd worden in het doosje.


Info /levering/vrijgave

De fabrikant levert een product dat is voorzien van een artikel nummer van de firma. Het product is bij de uitgangscontrole gecontroleerd op scherpte, afwerking, doelmatigheid. De gegevens worden vastgelegd, zoals materiaalkeuze, lot nr., artikel nummer en CE nr.. Het product wordt verpakt en meegeleverd wordt dan sterilisatie gegevens en bij levering is het product vrijgegeven.

De gebruiker

De gebruiker dient bij het innemen/ontvangen van het product een visuele controle uit te voeren. De gebruiker dient na een visuele controle de leverancier, indien mogelijk, kenbaar te maken of het product is goed bevonden. De gebruiker dient bij onvoldoende functioneren of bij gebreken, na of tijdens het gebruik, contact op te nemen met de fabrikant die dan op het product een controle uitvoert en zo nodig maatregelen neemt.


Vóór het eerste gebruik.

Het instrument wordt gedesinfecteerd geleverd. Als eerste stap is het gedesinfecteerd met Allclean vlgs. VAH en Europeese normen. U dient voor het gebruik de verpakking te verwijderen en visueel te controleren op gebreken of beschadigingen, U dient als laatste stap de “high-level" desinfectie/sterilisatie uit te voeren in de door U gewenste verpakking om direct klaar te maken voor chirurgisch gebruik.

Bij elk verder gebruik.

Het instrument dient bij elk verder gebruik te worden gecontroleerd op beschadigingen, gebreken of slijtage.

Reiniging/desinfectie

Het instrument mag machinaal worden gereinigd, Het dient echter omzichtig te worden behandeld, en gefixeerd weggelegd te worden.Aanwijzingen voor het onderhoud.

De instrument kan worden gerepareerd.

Wat te doen bij klachten.

Indien een instrument niet voldoet aan de eisen, of bij gebreken of beschadigingen, dient contact te worden opgenomen met de leverancier.

Technische gegevens.

Materiaal. titanium
Lengte pincet 120 mm
Pootjes 0,12 mm