Kuijpers Instruments Groesbeek
Bredeweg 48
6562 DG Groesbeek

Gebruiksaanwijzing nr. KIG-430Capsulorhexis pincet titanium

Art. nr. KIG-430

Classificatie:

Het instrument voldoet aan de CE- markering voor Medische Hulpmiddelen, klasse 1.
Waarvoor is het instrument te gebruiken.

Het instrument is een fijn chirurgisch pincetje dat gebruikt wordt in de oogheelkunde.


Info /levering/vrijgave

De fabrikant levert een product dat is voorzien van een artikel nummer van de firma. Het product is bij de uitgangscontrole gecontroleerd op scherpte, afwerking, doelmatigheid. De gegevens worden vastgelegd, zoals materiaalkeuze, lot nr., artikel nummer en CE nr.. Het product wordt verpakt en meegeleverd wordt dan sterilisatie gegevens en bij levering is het product vrijgegeven.

De gebruiker

De gebruiker dient bij het innemen/ontvangen van het product een visuele controle uit te voeren. De gebruiker dient na een visuele controle de leverancier, indien mogelijk, kenbaar te maken of het product is goed bevonden. De gebruiker dient bij onvoldoende functioneren of bij gebreken, na of tijdens het gebruik, contact op te nemen met de fabrikant die dan op het product een controle uitvoert en zo nodig maatregelen neemt.


Vóór het eerste gebruik.

Het instrument dient vóór het eerste gebruik te worden gecontroleerd op goede en juiste werking en op gebreken of beschadigingen. Het instrument wordt schoon maar onsteriel geleverd.

Bij elk verder gebruik.

Het instrument dient bij elk verder gebruik te worden gecontroleerd op goede werking, beschadigingen, gebreken of slijtage.

Wanneer het instrument NIET te gebruiken

Het instrument mag niet worden gebruikt als er enige beschadiging is geconstateerd.Aanwijzingen voor het onderhoud.

Het instrument kan worden gerepareerd.

Wat te doen bij klachten.

Indien een instrument niet voldoet aan de eisen, of bij gebreken of beschadigingen, dient contact te worden opgenomen met de leverancier.

Technische gegevens.

Materiaal. titanium
Lengte pincet 120 mm
Pootjes 0,12 mm