Kuijpers Instruments Groesbeek
Bredeweg 48
6562 DG Groesbeek

Gebruiksaanwijzing nr. KIG-408Irisschaartje (titanium)

Art. nr. KIG-408

Classificatie:

Het instrument voldoet aan de CE- markering voor Medische Hulpmiddelen, klasse 1.
Waarvoor is het instrument te gebruiken.

Het instrument is een titanium schaartje, en kan worden gebruikt voor diverse doeleinden, o.a. het meest gebruikt bij iris operaties.


Info /levering/vrijgave

De fabrikant levert een product dat is voorzien van een artikel nummer van de firma. Het product is bij de uitgangscontrole gecontroleerd op scherpte, afwerking, doelmatigheid. De gegevens worden vastgelegd, zoals materiaalkeuze, lot nr., artikel nummer en CE nr.. Het product wordt verpakt en meegeleverd wordt dan sterilisatie gegevens en bij levering is het product vrijgegeven.

De gebruiker

De gebruiker dient bij het innemen/ontvangen van het product een visuele controle uit te voeren. De gebruiker dient na een visuele controle de leverancier, indien mogelijk, kenbaar te maken of het product is goed bevonden. De gebruiker dient bij onvoldoende functioneren of bij gebreken, na of tijdens het gebruik, contact op te nemen met de fabrikant die dan op het product een controle uitvoert en zo nodig maatregelen neemt.


Vóór het eerste gebruik.

Het instrument wordt gedesinfecteerd geleverd. Als eerste stap is het gedesinfecteerd met Allclean vlgs. VAH en Europeese normen. U dient voor het gebruik de verpakking te verwijderen en visueel te controleren op gebreken of beschadigingen, U dient als laatste stap de “high-level" desinfectie/sterilisatie uit te voeren in de door U gewenste verpakking om direct klaar te maken voor chirurgisch gebruik.

Bij elk verder gebruik.

Het instrument dient bij elk verder gebruik te worden gecontroleerd op goede werking, beschadigingen, gebreken of slijtage.

Wanneer het instrument NIET te gebruiken

Het instrument mag niet worden gebruikt als er enige beschadiging is geconstateerd.

Reinigen na de ingreep

Het instrument mag machinaal worden gereinigd, en dient open gelegd te worden tijdens het desinfectie programma.Aanwijzingen voor het onderhoud.

Het instrument vergt geen speciaal onderhoud, het kan echter wel geslepen worden.

Wat te doen bij klachten.

Indien een instrument niet meer voldoet aan de eisen, of bij gebreken of beschadigingen, dient contact te worden opgenomen met de fabrikant.

Technische gegevens.

Materiaal Titanium
Bekjes snijlengte 27 mm
Totale lengte ± 90 mm