Kuijpers Instruments Groesbeek
Bredeweg 48
6562 DG Groesbeek

Gebruiksaanwijzing nr. KIG-382Fassie naald

Art. nr. KIG-382

Classificatie:

Het instrument voldoet aan de CE- markering voor Medische Hulpmiddelen, klasse 1.
Waarvoor is het instrument te gebruiken.

Het instrument is een naald die gebruikt wordt bij oogheelkundige operaties.


Info /levering/vrijgave

De fabrikant levert een product dat is voorzien van een artikel nummer van de firma. Het product is bij de uitgangscontrole gecontroleerd op scherpte, afwerking, doelmatigheid. De gegevens worden vastgelegd, zoals materiaalkeuze, lot nr., artikel nummer en CE nr.. Het product wordt verpakt en meegeleverd wordt dan sterilisatie gegevens en bij levering is het product vrijgegeven.

De gebruiker

De gebruiker dient bij het innemen/ontvangen van het product een visuele controle uit te voeren. De gebruiker dient na een visuele controle de leverancier, indien mogelijk, kenbaar te maken of het product is goed bevonden. De gebruiker dient bij onvoldoende functioneren of bij gebreken, na of tijdens het gebruik, contact op te nemen met de fabrikant die dan op het product een controle uitvoert en zo nodig maatregelen neemt.

Vóór het eerste gebruik.

Het instrument wordt gedesinfecteerd geleverd. Als eerste stap is het gedesinfecteerd met Allclean vlgs. VAH en Europeese normen. U dient voor het gebruik de verpakking te verwijderen en visueel te controleren op gebreken of beschadigingen, U dient als laatste stap de “high-level" desinfectie/sterilisatie uit te voeren in de door U gewenste verpakking om direct klaar te maken voor chirurgisch gebruik.

Bij elk verder gebruik.

Men dient bij elk verder gebruik te controleren op beschadiging, gebreken en vervormingen en een visuele nacontrole uit te voeren, en het instrument/de instrumenten te controleren op scherpte en op de werking.

Desinfectie.

Het instrument mag machinaal worden gereinigd.Aanwijzingen voor het onderhoud.

Alle instrumenten die bot of defect zijn dienen ter reparatie te worden aangeboden aan een specifiek daarvoor geschikt bedrijf met een desinfectie verklaring

Wat te doen bij klachten.

Indien een instrument niet meer voldoet aan de eisen, of bij gebreken of beschadigingen, dient contact te worden opgenomen met de fabrikant die het aan een nauwkeurige inspectie zal onderwerpen en zondige reparaties uitvoert en/of maatregelen neemt.

Technische gegevens.

Materiaal R.v.st.
Totale breedte naald ± 2,3 mm
Totale lengte ± 85 mm
Curve 5 mm
Opening 4x1 mm