Kuijpers Instruments Groesbeek
Bredeweg 48
6562 DG Groesbeek

Gebruiksaanwijzing nr. KIG-370>


Baby retractor

Art. nr. KIG-370

Classificatie:

Het instrument voldoet aan de CE- markering voor Medische Hulpmiddelen, klasse 1.
Waarvoor is het instrument te gebruiken.

Het instrument is een baby retractor die gebruikt kan worden voor diverse doeleinden, o.a.bij de geboorte van een kind.


Info /levering/vrijgave

De fabrikant levert een product dat is voorzien van een artikel nummer van de firma. Het product is bij de uitgangscontrole gecontroleerd op scherpte, afwerking, doelmatigheid. De gegevens worden vastgelegd, zoals materiaalkeuze, lot nr., artikel nummer en CE nr.. Het product wordt verpakt en meegeleverd wordt dan sterilisatie gegevens en bij levering is het product vrijgegeven.

De gebruiker

De gebruiker dient bij het innemen/ontvangen van het product een visuele controle uit te voeren. De gebruiker dient na een visuele controle de leverancier, indien mogelijk, kenbaar te maken of het product is goed bevonden. De gebruiker dient bij onvoldoende functioneren of bij gebreken, na of tijdens het gebruik, contact op te nemen met de fabrikant die dan op het product een controle uitvoert en zo nodig maatregelen neemt.


Vóór het eerste gebruik.

Het instrument wordt gedesinfecteerd geleverd. Als eerste stap is het gedesinfecteerd met Allclean vlgs. VAH en Europeese normen. U dient voor het gebruik de verpakking te verwijderen en visueel te controleren op gebreken of beschadigingen, U dient als laatste stap de “high-level" desinfectie/sterilisatie uit te voeren in de door U gewenste verpakking om direct klaar te maken voor chirurgisch gebruik.

Bij elk verder gebruik.

Men dient te controleren op beschadigingen en rt voot te zorgen dat de vorm in tact blijft.Aanwijzingen voor het onderhoud.

Alle instrumenten die niet naar behoren werken of afwijkingen vertonen dienen ter reparatie te worden aangeboden aan een specifiek daarvoor geschikt bedrijf met een desinfectie verklaring

Wat te doen bij klachten.

Indien het instrument niet of niet meer voldoet aan de eisen, of bij gebreken of beschadigingen, dient contact te worden opgenomen met de fabrikant die het aan een nauwkeurige inspectie zal onderwerpen en zondige reparaties uitvoert en/of maatregelen neemt.

Technische gegevens.

Materiaal R.v.st. 316
Breedte 5,6 mm
Totale lengte draad ± 100 mm